Hernieuwing kortingskaarten groot gezin spoorwegen 2021

Hernieuwing kortingskaarten spoorwegen kan via het Bijlagen formulier.

Dit is voor kaarten grote gezinnen 2021 (jaarkaarten) of de vijfjarenkaart aan te vragen zodat je die tijdig voor het nieuwe jaar hebt.
Zie de geldigheidsdatum op de achterzijde van de kaart na. Als deze vervalt voor 1/01/2021 of je hebt nog geen kortingskaart grote gezinnen (3 of meer kinderen hebben of gehad hebben) of vervanging van beschadiged kaart, vraag dan nu de kortingskaart aan.
Veel leden ontvingen reeds via de post een schrijven van de GEZINSBOND ter herinnering van de tijdige hernieuwing van de kortingskaarten 2021 -2025.

Kortingskaarten mogen vanaf nu enkel schriftelijk aangevraagd worden tot voor Kerstmis 2020 door de bondsleden via de lokale afgevaardigde (André Vaninghelandt)
Haal het bestand die bij 'Bijlagen' staat af (klikken op "aanvraagformulier kortingskaarten Bissegem)
Open document en print dit af.

Enkel het voorblad moet schriftelijk aangevuld worden, uitgezonderd vak II en III
Bezorg dit ingevulde document terug samen met ZES euro (betaling is bevestiging van de aanvraag en wordt doorgestort aan GEZINSBOND Brussel) bij voorkeur onder omslag in de postbus van de afgevaardigde:

André Vaninghelandt
Kruiskouter 17
8501 Bissegem

Er kunnen dus GEEN kaarten aangevraagd worden per Email noch per telefoon

De nieuwe kaart wordt dan door de afdelingsafgevaardigde ten huize bezorgd.

Bij nieuwe gezinnen die deze aanvraag voor het eerst doen wel vak II laten legaliseren aub. of desgevallend ook vak III.
Bij ouders die enkel de vijfjaarlijkse kaarten wensen tevens de oude KAARTNUMMERS vermelden aub.

kortingskaart grote gezinnen

Extra info kortingskaarten groot gezin

Wenst U extra info betreffende kortingskaart groot gezin:
 

Documenten gezins-fotozoektocht 2021

Via onderstaande link kom je op de pagina met de documenten voor de gezins-fotozoektocht 2021

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.