Reglement en verkoopsvoorwaarden voor de kandidaat-verkoper Tweedehandsbeurs Gezinsbond Bissegem

1. Doel van de tweedehandsbeurs.

 • Gezinnen ( geen handelaars) de gelegenheid bieden kinderartikelen, die nog in goede staat zijn van de hand te doen.
 • Jonge gezinnen en grootouders de mogelijkheid  bieden om baby- en/of kinderspullen tweedehands te kopen.

Uniek aan deze tweedehandsbeurs is dat alle spullen per soort en per leeftijd gesorteerd en uitgestald worden door de organisatie . De verkoper hoeft niet aanwezig te zijn op de dag van de beurs. 

2. Wat kan ik te koop aanbieden?

 • Kinderkledij (0-12 j) proper gewassen, schoeisel in perfecte staat. Versleten of beschadigde spullen worden niet verkocht.
 • Speelgoed, boeken, DVD’s , boekentassen…volledig en in goede staat.
 • Babyartikelen :  klein meubilair, wiegen, bedjes, parken, wastafels, kinderstoelen,  autostoelen, maxi-cosi’s, fietsstoeltjes, reiswiegen…..
 • Rollend materiaal : buggy’s, kinderwagens,loopfietsen, gocarts, fietsen…
 • Elektrische toestellen of speelgoed op batterijen moeten functioneren.
 • Knuffels en zwangerschapskledij worden niet toegelaten.

3. Hoe bied ik de artikelen aan?

 • Alle artikelen dienen voorzien te zijn van specifieke etiketten.
 • etiket
 • Vul in :
  • Leeftijd:                     vb. 2 jaar … 6 maand
  • De prijs in euro:       vb.  2  (geen cijfers na de komma, minimum € 1 of een veelvoud)
  • Omschrijving :          vb. blauwe  T shirt
 • Kledingstukken uit 2 delen bv. jogging, pyjama’s…moeten degelijk aan elkaar vastgemaakt zijn en als tweedelig vermeld worden zowel op het etiket als op de inschrijvingslijst ( dit blijft één artikel).
  Indien u meerdere artikels (max 3 stuks), als één set wil aanbieden moeten die zeer goed aan elkaar bevestigd zijn en het etiket moet duidelijk zichtbaar zijn. Vermeld op het etiket 2- delig of 3- delig.
  Niet verpakken in een niet doorzichtige plastieken zak.   

4. Hoe bevestig ik de etiketten?

 • Kledingstukken: naai het etiket vast aan het artikel. Perforeren van het etiket kan aan de rechterkant, naast het artikelnummer. Gebruik geen nietjes, kopspelden of sluitspelden.

     Zorg er absoluut voor dat de barcode volledig intact is, anders niet leesbaar.

 • Op speelgoed of andere babyartikelen dient het etiket vastgekleefd te worden op een duidelijke zichtbare plaats. Opgelet:  zorg ervoor dat bij het verwijderen van het etiket het artikel niet wordt beschadigd.

5. Maximum aantal artikelen + verkoopprijs

Maximum  45 artikelen per gezin. Leden betalen € 4  per lijst. Niet-leden betalen € 8 per lijst. Alle artikels moeten door de verkoper “juist geprijsd” zijn. De verkoopprijs ligt best ruim onder die van nieuwe artikelen.
Hanteer democratische prijzen. Hoe gunstiger geprijsd, hoe meer kans op verkoop. De organisator kan de prijs niet verlagen opdat het artikel toch zou verkocht worden!

6. Digitaal indienen van het Excel sjabloon.

 • De persoon waar de etiketten worden opgehaald zal een Excel sjabloon doormailen. Controleer de reeds ingevulde gegevens zorgvuldig. Vul het sjabloon volledig in, zonder iets te wijzigen aan het formaat. Het ingevulde Excel bestand sla je op als Excel file (geen pdf formaat edm. ).
 • Ten laatste op 9 januari 2024 stuur je per email en in bijlage het ingevulde Excel bestand door naar de afzender  en vraag een leesbevestiging. Opgepast :  het toegestuurde bestand  is definitief.  Er worden nadien geen wijzigingen meer aanvaard.  De prijs in het Excel bestand moet volledig overeenstemmen met de prijs op de etiketten. De gezinsbond afd. Bissegem is niet verantwoordelijk voor eventuele prijsverschillen tussen het etiket en het Excel bestand.

7. Wanneer de artikelen binnenbrengen?

 Op vrijdag 26 januari 2024 tussen 14u en 19u in het OC De Troubadour Vlaswaagplein 3 Bissegem. Leden zijn verplicht hun lidkaart 2024 voor te leggen, anders worden ze beschouwd als niet leden. Alle kleine artikelen moeten samen in één of meerdere dozen of een plastiekbox binnengebracht worden. Het verkoopnummer moet duidelijk vermeld worden op de 4 zijden van de doos. De aangeboden artikels zullen, na controle, door eigen bondsmedewerkers gesorteerd en verspreid worden over de verkoopzaal.  De gezinsbond afd. Bissegem eigent zich het recht toe bepaalde artikelen te weigeren of niet te koop te stellen.

8. Wanneer worden de artikelen verkocht?

Op zaterdag 27 januari 2024 doorlopend van 9u00 tot 15u00. De naam van de verkoper wordt bij de verkoop niet meegedeeld aan de koper. De organisator kan echter ingeval van gegronde  klachten de koper naar de verkoper doorverwijzen. De toegang is gratis voor leden en niet leden. Niet leden betalen 10% meer dan de aangeduide prijs. Er wordt cash betaald. We aanvaarden geen betaalkaarten.

9. Wanneer worden de niet verkochte goederen opgehaald, en worden de verkochte goederen uitbetaald?

 • De opbrengst van de verkochte artikelen en het ophalen van de niet verkochte artikels gebeurt op zaterdag 27 januari 2024 tussen 18u en 19u. Controleer direct uw lijst, het bedrag en uw goederen.
 • De opbrengst van uw verkochte artikelen verminderd met 10% (leden Gezinsbond) of 20% ( niet leden Gezinsbond) wordt contant uitbetaald aan de verkoper zelf, mits voorleggen van uw verkoopnummer. De verkoper tekent voor ontvangst van het geld en de niet verkochte goederen. In geval van problemen met het computersysteem  kan de uitbetaling gebeuren via overschrijving. 
 • De verkoper erkent dat hij de niet verkochte artikelen terug meeneemt in de staat waarin ze zich bevinden. Niet afgehaalde artikelen worden vanaf 20u automatisch eigendom van de Gezinsbond afdeling Bissegem en worden dezelfde dag aan een liefdadigheidsinstelling geschonken.

10. Diefstal

De gezinsbond afd. Bissegem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onregelmatig verdwijnen of de beschadiging door derden van de hen toevertrouwde artikelen, hoewel alles in het werk wordt gesteld om dit te voorkomen.

11. Klachten

Dit kan ter plaatse tijdens de uitbetaling op zaterdagavond tot 20u. Nadien worden er geen klachten meer aanvaard.

https://www.facebook.com/gezinsbondbissegem/                     https://bissegem.gezinsbond.be

Aan de verkopers voor de tweedehandsbeurs Bissegem

Info aan de verkopers voor de tweedehandsbeurs Bissegem

Via onderstaande link kom je op de pagina met info voor de kandidaat verkopers op de tweedehandsbeurs te Bissegem van 27 januari 2024.

contactformulier vrijwilligers

Via onderstaande knop kom je op een formulier waar je jouw gegevens kunt invullen als vrijwilliger bij Gezinsbond Bissegem